» » Primavera P6 Percent Complete Alanları

Primavera P6 Percent Complete Alanları
PLANLANAN İLERLEMENİN YAPISI
 
Planlanan İlerleme, Aktiviteler ve WBS satırlarında Schedule % Complete tarafından raporlanır. 
Aktivitelerin Schdule % Complete değeri, Aşağıdaki şekilde bu alanın her aktivite için nasıl hesaplandığı görelim.
Sarı çubuklar baseline tarihlerini, mavi çubuklar gerçekleşen mevcut tarihleri ve kırmızı çizgi ise Date Date'i (Veri Tarihi) göstermektedir.


Görüldüğü üzere bu alan data date ve baseline tarihleri ile hesaplanır; actual programın herhangi bir etkisi yoktur.
Data date, baseline başlangıcından önce ise schedule % complete = %0 olur, 
Data date, baseline bitişinden sonra ise schedule % complete = %100 olur, 
Data date, baseline çubuğunun içinde bir yerde yer alıyorsa, şekilde de görüldüğü üzere, baseline çubuğu esas alınarak, data date'in öncesindeki süre ile sonrasındaki sürenin birbirine oranıdır.

Bu oran aşağıdaki formülle hesaplanır;
Schedule % Complete = ( [Data Date] – [Baseline Start] ) / ( [Baseline Finish] – [Baseline Start] )
Bu formül P6'da sadece aktiviteler için geçerlidir, WBS öğeleri için bu formül uygulanmaz.
 
WBS öğesi için ise; 
Schedule % Complete = PV / BAC
 
formülü ile hesaplanır. Bu formülde aktiviteler için kullanılmaz.
Neden kullanılmaz derseniz şöyle bir örnekle bakalım,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4 günlük 2 farklı aktivitede, 2. günün sonunda, soldakinde cost dağılımı eşit olmamasından dolayı formül yanıltmaktadır ve hatalı bir yüzde vermektedir. Sağdakinde eşit olmasından dolayı doğru sonucu verdi. Yukarıda bahsettiğim gibi, bu formül sadece WBS öğeler için kullanılır, aktiviteler için kullanılmaz.
 
Özetlemek gerekirse;
Schudule % Complete parametresini aktivitelerde hesaplayabilmek için,
 • Data Date
 • Baseline Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Schudule % Complete parametresini WBS öğesinde hesaplayabilmek için ise
 • Data Date
 • Planned Value
 • Budget at Completion
değerleri gereklidir. 
 
Eğer iş programınızda cost loading yapılmamışsa, aktivitelerde schudule % complete değeri olmasına rağmen wbs seviyesinde schudule % complete değeri "%0" olarak kalır.

GERÇEKLEŞEN İLERLEMENİN YAPISI
 


 Her aktivitenin 3 farklı yüzde tamamlanma çeşidi vardır. Bunlar;

 • Duration % Complete
 • Units % Complete
 • Physical % Complete
Bir iş programınızda çeşitli aktiviteleriniz var ve yukarıda belirtilen yüzde tamamlanma tiplerini farklı farklı aktivitelerinizde kullanacaksınız,
Daha sonrasında atanmış tipe göre doğru ilerlemeleri takip edebilmek için, Activity % Complete parametresinden yararlanmamız gerekiyor.
Bu parametrenin fonksiyonu, ilgili aktivite hangi tamamlanma türüne sahipse o türdeki ilerleme, bu parametre içerisinde gösterilir, 

Aşağıdaki tabloya bakacak olursak;

 

 • Aktivite-1'in % Tamamlanma Tipi Duration % Complete olmasından dolayı Activity % Complete %60 değerini alır.
 • Aktivite-2'in % Tamamlanma Tipi Units % Complete olmasından dolayı Activity % Complete %35 değerini alır.
 • Aktivite-3'in % Tamamlanma Tipi Physical % Complete olmasından dolayı Activity % Complete %58 değerini alır.
Bu bahsettiğimiz 3 farklı aktivite yüzde tamamlanma türünü inceleyelim, 
 
Duration % Complete
Bu tamamlanma tipinde Primavera P6 aşağıdaki formülü kullanır.  
Duration % Complete = ( [Original Duration] – [Remaining Duration] ) / [Original Duration]
 
 

Eğer Remaining Duration, Original Duration'dan büyükse Duration % Complete değeri "0" olur. 

Units % Complete
Aktivitelere Kaynak veya Expensesler atadığınızda budgeted units değerleri hesaplanır. Daha sonrasında da actual unitsleri işlediğinizde, bu tamamlanma tipinde Primavera P6 aşağıdaki formülü kullanır. En yaygın tamamlanma türüdür.
Units % Complete = [Actual Units] / ( [Actual Units] + [Remaining Units] )

Physical % Complete
Units % Complete ve Duration % Complete bazı aktiviteler için kullanımı uygun olmayabilir, Bu durumda da manuel veri girişi yapılır veya aktiviteye belirli ağırlıklara göre steps (adımlar) tanımlanır.
 
Aktivite Adımlarını kullanmak isterseniz, Project sayfasında, Calculation sekmesindeki "Activity percent complete based on activity steps" seçeneği seçili olmalıdır. Bu seçenek genel bir ayardır, aktiviteye göre değiştiremezsiniz, Activity Step'e sahip aktiviteler için fiziksel % ilerlemesi giremezsiniz, Ancak yukarda belirtilen seçenek aktif olsa dahi, eğer aktiviteye herhangi bir step atanmamışsa fiziksel % ilerleme girebilirsiniz.


Gürkan GEÇİCİ
İnşaat Mühendisi

16
percent complete primavera p6 complete type actual progress planned progress Duration % Complete Units % Complete Physical % Complete
Yazan: ggecici
3040 kez okundu 07.01.20 tarihinde yayınlandı
Bilgilendirme! Cevap ve yorum yazabilmeniz için sitemizde üye kaydınızın olması gerekmektedir.